קריזיס נומבערס

נאַשאַנאַל זעלבסטמאָרד פּרעווענטיאָן לייפליין : 1-800-273-TALK (8255)

קריזיס טעקסט שורה : טעקסט "היים" צו 741741

ניו יארק סטעיט דינער געוואלד האטליין : 800-942-6906 טעקסט: 844-997-2121

ניו יארק סטעיט עמאָציאָנעל שטיצן ליניע : 1-844-863-9314

ניו יארק סטעיט HOPEline : 24/7 הילף מיט אַדיקשאַן, סאַבסטאַנסאַז נוצן און גאַמבלינג רופן : 877-846-7369 | טעקסט : HOPENY ( 467369 )