קאָנטראַקט מיט פעדער

סטעיט-פארבאנד קאנטראקטן

קאַנטראַקץ צווישן די שטאַט און אָנגעשטעלטער יוניאַנז